Privacyverklaring

Privacyverklaring Djebber BV 

Bij Djebber BV, gevestigd te Amsterdam aan de Stoombootweg 23 (hierna: ‘Djebber’ of ‘wij/we’), nemen wij de privacy van de Gebruiker zeer serieus. Wij gaan met uiterste zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die wij verzamelen bij onze bedrijfsuitoefening.

Djebber zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. 

In deze Privacyverklaring wordt het volgende uitgelegd:

  1. Grondslagen en redenen voor het verwerken van gegevens;
  2. Hoe wij die gegevens gebruiken;
  3. Veiligheid van uw gegevens;
  4. Overige overwegingen. 

1.  Grondslagen en reden voor het verzamelen van gegevens 

Djebber verzamelt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om via onze Applicatie, veilig en vertrouwd, eerlijke Tickets te kopen van onze Opdrachtgever, onze Applicatie te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.

Voor het succesvol verwerken van een financiële transactie zullen wij om de volgende informatie vragen: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats en land, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens zijn van belang omdat wij dan kunnen corresponderen met u over de status van uw transactie, om de Tickets te verschaffen, om met u in contact te komen indien er zich een probleem voordoet en om te bepalen of de betalende persoon de minimum toegestane leeftijd heeft om de Tickets te kopen en/of naar het Evenement te gaan. 

Daarnaast gebruikt Djebber uw gegevens, wanneer u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend, om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere zoekresultaten en opkomende evenementen. 

Gegevens worden op de volgende manieren verzameld:

  • Gegevens die u aan ons levert:
    Bij het aanmaken van een profiel/account binnen onze Applicatie geeft u bepaalde persoonlijke gegevens prijs (te denken valt aan: naam, e-mailadres, telefoonnummer).
  • Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services:
    We verzamelen gegevens over de services die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Deze gegevens omvatten: apparaat gegevens, logbestand-gegevens, locatiegegevens, unieke applicatie nummers, lokale opslag, cookies en vergelijkbare technologieën. 

2.  Gebruik van de gegevens 

We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën om uw gebruikservaring en de totale kwaliteit van onze services te verbeteren. Onze systemen analyseren uw inhoud om voor u relevante productfuncties te leveren, zoals aangepaste zoekresultaten, gepersonaliseerde advertenties en spam- en malwaredetectie. 

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacyverklaring worden beschreven. 

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Djebber voor zover het delen van deze gegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

Indien uw expliciete toestemming dit toelaat zal Djebber uw gegevens - op verzoek - delen met de artiesten/organisator waarvoor u Tickets heeft gekocht en/of diens vertegenwoordigers.  

Slechts wanneer u expliciet toestemming heeft verleend om de door Djebber verzamelde gegevens te delen met onze Opdrachtgever(s), door u akkoord te verklaren met het privacy statement van onze Opdrachtgever, voor specifiek omschreven doeleinden, zal Djebber uw gegevens met haar Opdrachtgever delen. 

Djebber zal uw persoonsgegevens enkel delen in overeenstemming met geldend Nederlands recht.

3.  Veiligheid en duur van de opslag van uw gegevens

Bij Djebber doen wij er alles aan om de Gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We beperken de toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie aan werknemers die deze informatie nodig hebben om onze service aan u aan te bieden. Onze beveiligingssystemen voldoen aan de eisen van de Europese en nationale wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen op servers. 

Djebber bewaard uw gegevens gedurende de gehele periode dat u actief gebruikt maakt van onze Applicatie. Na 36 maanden van inactiviteit worden uw gegevens verwijderd. 

Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

4.  Overige overwegingen 

U kunt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zelf beoordelen en enige gewenste wijziging aanbrengen op uw informatie. Deze wijziging kunnen worden gedaan op de website van Djebber.

Wanneer we schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om adequate vervolgacties te bespreken.

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@djebber.nl. Een van onze medewerkers neemt dat zo spoedig mogelijk contact met u op om te bevestigen dat uw gegevens verwijderd zijn.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle services van Djebber BV (Djebber). Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, echter beperken we uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.